Pembuka

Tentang Waktu Selamat Datang di "Tentang Kehidupan". Semoga hal-hal yang saya posting berisi manfaat dan pesan untuk kehidupan kita. .

Minggu, 15 Juli 2012

15 Hukuman Bagi Orang yang Meninggalkan Sholat

Assalamualaikum...

Dalam Sholat Sehari-hari kita dituntut untuk melaksanakannya
dengan Khusyuk, Jika kita belum bisa Melakukannya dengan Khusyuk maka teruslah Berusaha, begitu seterusnya hingga kita dapat melaksanakan Sholat dengan Sempurna..

Ibnu Abbas, berkata, “Aku dengar Rasulullah SAW bersabda: “Awalnya Orang yang meninggalkan sholat itu, Bukanlah dia termasuk golongan Islam. Allah Tidak terima Tauhid dan Imannya dan Tidak ada faedah Shodakah, Puasa dan Syahadatnya”. (Al-hadist).

Malaikat Jibril as, telah menemui Nabi Muhammad SAW, dan berkata :
"Ya Muhammad..!!
Tidaklah diterima bagi Orang yang Meninggalkan Sholat yaitu: Puasanya, Shodaqahnya, Zakatnya, Hajinya dan Amal baiknya.
Ya Muhammad.. !!
Orang yang meninggalkan Sholat Tidak akan mendapat Syafa’atmu dan ia Tidak Tergolong dari Umatmu.. Tidak Boleh diziarahi ketika ia Sakit, Tidak Boleh mengiringi Jenazahnya,
Tidak Boleh beri salam padanya,
Tidak Boleh makan minum dengannya,
Tidak Boleh bersahabat dengannya,
Tidak Boleh duduk besertanya,
Tidak Ada Agama baginya,
Tidak Ada Kepercayaan baginya,
Tidak Ada baginya Rahmat Allah
dan Ia dikumpulkan bersama dengan Orang Munafiqiin pada lapisan Neraka yang Paling Bawah (diazab dengan Amat Dahsyat..)".

Orang yang meninggalkan Sholat akan diturunkan kepadanya Tiap-tiap Hari dan Malam Seribu Laknat dan Seribu Murka. Begitu juga Para Malaikat di Langit ke Tujuh akan melaknatnya.

Mengenai Balasan Orang yang meninggalkan Sholat Fardu :
“Rasulullah SAW, diperlihatkan pada Suatu Kaum yang membenturkan kepala mereka pada batu, Setiap kali benturan itu menyebabkan kepala Pecah, kemudian ia Kembali kepada Keadaan Semula dan mereka tidak Terus Berhenti melakukannya.
Lalu Rasulullah bertanya :
“Siapakah ini wahai Jibril”?!
Jibril menjawab: “Mereka ini Orang yang Berat Kepalanya untuk menunaikan Sholat Fardhu”.
(HR. Tabrani).

Sabda Nabi Muhammad SAW :
“Perjanjian (perbedaan) diantara kita (Orang Islam) dengan mereka (Orang Kafir) ialah Sholat, dan Barangsiapa meninggalkan Sholat sesungguhnya ia telah menjadi Seorang Kafir”.
(HR. Tirmidzi).

Saad bin Abi Waqas bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai Orang yang Melalaikan Sholat, maka jawab Baginda SAW, “yaitu Mengakhirkan waktu Sholat dari waktu asalnya hingga sampai waktu Sholat lain. Mereka telah Menyia-nyiakan dan melewatkan waktu Sholat, maka mereka diancam dengan Neraka Wail”.

Ibn Abbas dan Said bin Al-Musaiyib turut menafsirkan Hadist di atas 
“yaitu Orang yang Melengah-lengahkan Sholat mereka sehingga sampai kepada waktu Sholat lain, maka bagi Pelakunya jika mereka Tidak Bertaubat Allah menjanjikan mereka Neraka Jahannam Tempat Kembalinya”.

Ingatlah akan Hadist yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas Ra. Bahwa RAsulullah Saw. Bersabda :
"Garis pemisah antara Kaum Kafir dengan Kaum Muslim adalah Sholat. Orang yang Meninggalkan Sholat dalam Kondisi Badan yang Sehat akan mendapatkan Hukuman dari Allah, Sebanyak 15 Hukuman, yaitu
6 Hukuman di Dunia, 3 saat Mati,
3 Dalam Kubur dan 3 saat Berjumpa dengan Tuhan.

~♥•*¨*• Hukuman Di Dunia adalah :
-Allah mengangkat keberkahan Usianya.
-Allah mengangkat keberkahan Rizkinya.
-Tanda-tanda kebaikan hilang dari wajahnya.
-Setiap Amalnya tidak diterima.
-Setiap Do'anya tidak diterima.
-Tidak ada bagian untuknya dalam Islam.

~♥•*¨*• Hukuman saat Mati :
-Dia mati dalam keadaan linglung dan Hina.
-Dia tidak tahu dalam Agama apa dia meninggal dunia.
-Dia juga mati dalam keadaan haus dan lapar.
Seandainya seluruh Sungai di Dunia diberikan padanya pun dia tidak akan kenyang.

~♥•*¨*• Hukuman dalam Kubur :
-Gelapnya kubur.
-Sempitnya kubur.
-Sulit Menjawab Pertanyaan Malaikat Munkar dan Nakir.

~♥•*¨*• Hukuman saat bertemu Tuhan :
-Dia Berjumpa dengan Allah dalam keadaan Di murkai-Nya.
-Allah akan Mengirimkan malaikat yang melungkupkan wajahnya ke Neraka.
-Allah siksa dia dalam neraka di Lembah Wail.

Dari Berbagai Su

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar